top of page

Tillit & ledelse

Illustrasjon fra boken "Nordmenn uten filter"

Hvordan tillit bygges og oppfattes i ulike kulturer.

Kulturelle forskjeller koblet til tillit og ledelse

Scenespråk: engelsk og norsk

Hvordan være en god leder et mangfoldig arbeidsmiljø?

Tilbakemeldinger, ros, konsekvenser, avgjørelser, likestilling, inkludering, autoritet, hierarki, og konflikthåndtering

I et stadig mer globalisert og mangfoldig arbeidsliv står ledere overfor nye og komplekse utfordringer. Hvordan lede effektivt i et multikulturelt arbeidsmiljø? Hvordan forstå og utnytte forskjellige ledelsesstiler som finnes i ulike kulturer? Hvordan bygges og opprettholdes tillit på tvers av kulturelle forskjeller? Dette er et spennende og lærerikt foredrag om tillit og ledelse.

 

Julien deler sin kunnskap om hvordan tillit kan forstås og formes på forskjellige måter i ulike kulturer. Han presenterer hvordan kommunikasjon, oppførsel og interaksjon kan påvirke tilliten, og hvordan forskjellige kulturelle normer kan påvirke oppbyggingen av tilliten. Ledere vil få innsikt i hvordan å skape et tillit i et mangfoldig arbeidsmiljø, og hvor viktig det er for team-dynamikk, samarbeid og produktivitet.

 

Du vil få en dypere forståelse av hvodan ledere kan bygge tillit over kulturelle grenser, gi effektive tilbakemeldinger og ros. Med hans unike perspektiv vil Julien dele strategier for å ta avgjørelser, forhandle og løse konflikter i et multikulturelt miljø. Julien vil diskutere hvordan man kan dra nytte av kulturelle forskjeller for å bygge sterke, mangfoldige team, samt hvordan man kan oppnå en balanse mellom respekt for individuelle forskjeller og behovet for felles mål og visjoner.  Deltakerne vil få konkrete verktøy og strategier som de kan anvende direkte i sitt lederskap, samt en dypere forståelse av kulturell intelligens og dens rolle i moderne ledelse.

 

Dette foredraget er ideelt for ledere i både offentlige og private organisasjoner som jobber i et flerkulturelt miljø og ønsker å forstå bedre hvordan de kan bygge sterkere og mer tillitsfulle forhold på tvers av kulturelle forskjeller. Foredraget kan kobles opp til regjeringens "Tillitsreformen" og til utvikling av kulturell kompetanse. 

bottom of page