top of page

Kulturelle forskjeller i Skandinavia

("Cracking the Scandinavian|Nordic code")

Illustrasjon fra boken "Nordmenn uten filter"

Likheter og ulikheter mellom de skandinaviske kulturene

Skaper samhold mellom kulturene

Kulturelle forskjeller som kan skape misforståelser

Typiske situasjoner hvor dansker, nordmenn og svensker vil agere ulikt

Hvordan vi som skandinaver er ulike resten av verden. 

Våre styrker når vi jobber sammen

Scenespråk: norsk eller engelsk 

Vi er ganske like i Norden, men små forskjeller kan skape misforståelser. Julien beskriver med humor vår felles skandinaviske og nordiske kultur, og skaper en følelse av tilhørighet. Han gjør oss mer bevisst på hvor spesielle vi er, og hvor like vi kan oppleves fra utlandet. Målet er først å skape en god skandinavisk teamspirit og en følelse av fellesskap. 


Julien beveger seg deretter mot å presentere forskjellene som kan være utfordrende for samarbeidet mellom svensker, dansker, nordmenn og finner. Mye er likt i Skandinavia og i Norden, men det finnes noen merkbare forskjeller mellom landene, og mellom regionene i landene. Julien presenterer forskjellene i oppførsel, ritualer, normer, rollemodeller og verdier, og hvordan disse kulturelle særegenhetene påvirker samarbeidet. Publikum reflekterer på egne oppfattelser og forventninger, og andres oppfattelser og forventninger. Han presenterer på en underholdende måte ved hjelp av historier og illustrasjoner.


Julien snakker blant annet om møtekultur, verbal og ikke-verbal kommunikasjon, ledelse, avgjørelser, sosialisering, arbeidskultur, konsensus, risikovillighet, tillit, hierarki, klesstil, livsstil, regler, osv. 

bottom of page