top of page

Kulturkoder

Illustrasjon fra boekn "Nordmenn uten filter"

Hva er kultur?

Hva er kulturelle forskjeller? 

Verbal og ikke-verbal kommunikasjon

Sosiale normer, ritualer, rollemodeller og verdier

Hvordan påvirkes vi av kulturelle forskjeller?

Hvordan drar man nytte av et mangfoldig arbeidsmiljø?

Samarbeid, ledelse, tilbakemeldinger og tillit

Scenespråk: norsk, engelsk eller fransk

Julien beskriver kulturelle forskjeller på en underholdende måte med illustrasjoner og historier fra hans internasjonale liv. Fokuset kan være på nasjonale og regionale kulturer eller på aspekter av bedriftskultur, kulturelle forskjeller mellom sosioøkonomiske grupper, aldersgrupper eller kjønn.

Julien forklarer på enkelt vis hva kultur er, hvordan forskjeller utspiller seg og hvordan det påvirker oss. Han snakker om oppførsel, ritualer, normer, rollemodeller og verdier. Publikum lærer å være mer bevisst på sine egne oppfattelser og forventninger, og andres oppfattelser og forventninger.

Bilde "Å knekke kulturkodene"
bottom of page