top of page

Den norske kulturen

("Cracking the Norwegian Code")

Illustrasjon fra boken "Nordmenn uten filter"

Hva særtegner den norske kulturen?

Hva er vi nordmenn gode og ikke så gode på?

Oppfattelser, forventninger og intensjoner

Typisk norsk oppførsel

Morsomme historier som får publikum til å reflektere over norsk adferd

Ting å tenke på i et mangfoldig arbeidsmiljø i Norge

Verbal og ikke-verbal kommunikasjon, rollemodeller og norske verdier

Scenespråk: norsk, engelsk eller fransk 

Dette er Juliens mest populære foredrag i Norge, og det som har gjort han kjent over hele landet. 

 

Julien bruker humor for å beskrive nordmenns særegenheter og gjør oss mer bevisst på hvor spesielle vi er. Ved hjelp av morsomme historier og illustrasjoner lærer du om verbal og ikke-verbal kommunikasjon, uttrykkelse av følelser og uskrevne sosiale normer og verdier som påvirker måten vi interagerer på. Du lærer å være mer bevisst på hvordan din væremåte kan oppfattes - eller misforstås - av internasjonale kunder, medarbeidere eller venner. Du blir også mer komfortabel og bedre på å kommunisere i et internasjonalt miljø.

 

Dette foredraget er også et uunnværlig verktøy for utenlandske medarbeidere, studenter eller medborgere som vil forstå den norske kulturen bedre.

Julien bruker illustrasjonene fra hans populære bok «Nordmenn uten filter» (Engelsk: The Social Guidebook to Norway)

bottom of page