top of page

Teambuilding

Illustrasjon fra boken "Nordmenn uten filter"

Kulturell bevissthet, oppfattelser og forventninger i relasjonsbygging og teambuilding.

Lær å navigere gjennom kulturelle forskjeller, ikke verbal kommunikasjon, normer og verdier når du bygger tverrkulturelle teams.

Lær om forskjellige sosialiseringsritualer og normer, og bli mer bevisst på hvordan forventninger til sosiale interaksjoner varierer fra kultur til kultur.

Utvid din forståelse av hvordan man bygger vennskap og relasjoner, og hva vennskap betyr i forskjellige kulturer.  

I en verden som stadig blir mer globalisert, blir evnen til å bygge meningsfulle relasjoner på tvers av ulike kulturer en verdifull ferdighet. Hvordan kan vi overvinne kulturelle barrierer og bygge gode teams med mennesker som har ulike bakgrunner, verdier og sosiale normer?

 

Dette engasjerende foredraget tar deltakerne med på en reise gjennom kunsten av å bygge sterke relasjoner med mennesker som har ulike bakgrunner, verdier og sosiale normer. Gjennom innsikt i kommunikasjon, sosialisering, adferd og sosiale normer vil deltakerne lære hvordan de kan navigere gjennom kulturelle forskjeller og skape dypere forbindelser med andre.

bottom of page