top of page
Elise-DT.png

Elise H. Kollerud

Elise H. Kollerud er forlagssjef i Mondå Forlag AS og medeier av Mondå Kunnskap AS. Det er Elise som tegner alle illustrasjonene som brukes i våre foredrag, kurs, bøker og workshop. Elise er også ansvarlig for det praktiske rundt Juliens oppdrag på scenen.

Forespørsler for foredrag og kurs med Julien vil bli besvart av Elise og hun kan gi deg råd om du ikke helt vet hvilket tema du ønsker at Julien skal snakke om eller hvordan et bidrag fra Julien passer inn i deres arrangement. 

elise@monda.no

bottom of page