top of page

Nordmenn på jobb

53c.jpg

Hva er kultur og hvordan skapes en felles bedriftkultur?

Nasjonal vs bedrift kultur

Kulturell ledelse og å lede i et multikulturelt miljø

Oppførsel, normer og verdier

Oppfattelse, forventninger og intensjoner

Hvordan drar man nytte av et mangfoldig arbeidsmiljø?

Eksempler på temaer: Samarbeid, kokurranse, konflikt, risiko, motivasjon, disiplin, ledelse, tilbakemeldinger, tillit, lojalitet, tid, planlegging, regler, risiko, respekt, konfrontasjon, rettferdighet, likhet, roller, status og høflighet.

Scenespråk: norsk, engelsk eller fransk

Julien forklarer på enkelt vis hva kultur er, hvordan forskjeller utspiller seg og hvordan det påvirker oss på jobb. Han snakker om oppførsel, forventninger, intensjoner, ritualer, normer, rollemodeller og verdier. Publikum lærer å være mer bevisst på sine egne oppfattelser og forventninger, og andres oppfattelser og forventninger i et multikulturelt arbeidsmiljø.

Han har flere versjoner av foredraget og øvelser som er tilpasset toppledere, mellomledere eller øvrige ansatte. I et forberedelsesmøte vil Julien bli enig med deg om hvilke temaer som er mest relevant. Han kan skreddersy et foredrag med å ta noen temaer fra sine andre foredrag som dekker aspekter av sosialisering og verbal- og ikke-verbal kommunikasjon på tvers av kulturer.

bottom of page