top of page

Arbeidsglede og motivasjon

Illustrasjon fra boken "Nordmenn uten filter"

Fremme arbeidsglede: oppdag hvordan man kan skape et arbeidsmiljø som inspirerer til glede og tilfredshet.

Øke motivasjon: lær hvordan man kan bruke kulturell innsikt og forståelse til å motivere et multikulturelt og tverrfaglig team.

Bygge et positivt arbeidsmiljø: utforsk strategier for å skape et positivt og støttende arbeidsmiljø som oppmuntrer til samarbeid og felles suksess.

Forstå kulturell drivkraft: få innsikt i hvordan motivasjon og arbeidsglede skapes på ulike vis i forskjellige kulturer.

Scenespråk: norsk, engelsk og fransk

Bli med på et inspirerende foredrag om motivasjon og arbeidsglede i mangfoldige arbeidsmiljøer. I dette foredraget vil Julien belyse hvordan vi kan utnytte mangfoldet i teamene våre, og vise hvordan samarbeid med individer som er ulike oss selv kan øke engasjement og motivasjon. Målet er å skape bevissthet og forståelse rundt mangfold, og å motivere ansatte til å jobbe i et multikulturelt og tverrfaglig miljø. Enten kollegaene har en annen kulturell eller sosioøkonomisk bakgrunn, utdannelse, kjønn eller alder, vil dette foredraget gi innsikt i hvordan vi alle kan bidra positivt til arbeidsmiljøet sammen.

Julien ser nærmere på de kulturelle forskjellene og utfordringene som kan oppstå i et mangfoldig arbeidsmiljø, og vil fremheve verdiene, forventningene og oppfatningene som ligger bak disse forskjellene. Hans fokus er å belyse og hjelpe teamene med å utnytte styrken i forskjellene. Han gir praktiske innspill for å bedre kommunikasjon, øke forståelsen og forbedre samspillet på tvers av kulturelle barrierer.

Dette foredraget passer for både private bedrifter og offentlige organisasjoner som ønsker å fremme og bli bedre på inkludering og mangfold. Utforsk hvordan du kan utnytte kraften i kulturell diversitet for å skape et mer engasjerende, dynamisk og produktivt arbeidsmiljø med Julien S. Bourrelle.

bottom of page