top of page

Relasjonsbygging

Illustrasjon fra boken "Nordmenn uten filter"

Kulturell bevissthet, oppfattelser og forventninger.

Kommunikasjon: Lær å navigere gjennom språklige forskjeller, ikke verbal kommunikasjon og tolkning av signaler.

Sosialisering: Lær om forskjellige sosialiseringsritualer og normer, og bli mer bevisst på hvordan dine forventninger til sosialisering kan skille seg fra andre.

Relasjonsbygging: utvid din forståelse av hvordan man bygger vennskap og hva vennskap betyr i forskjellige kulturer.  

I en verden som stadig blir mer globalisert, blir evnen til å bygge meningsfulle relasjoner på tvers av ulike kulturer en verdifull ferdighet. Hvordan kan vi overvinne kulturelle barrierer og bygge meningsfulle relasjoner med mennesker som har ulike bakgrunner, verdier og sosiale normer?

 

Dette engasjerende foredraget tar deltakerne med på en reise gjennom kunsten av å bygge sterke relasjoner med mennesker som har ulike bakgrunner, verdier og sosiale normer. Gjennom innsikt i kommunikasjon, sosialisering, adferd og sosiale normer vil deltakerne lære hvordan de kan navigere gjennom kulturelle forskjeller og skape dypere forbindelser med andre.

bottom of page